Zkuste moderní materiály v praxi

Frézovaný PMMA je díky své houževnatosti materiál s dlouhou životností a dokáže plně nahradit kovy a pryskyřice C+B. Jedná se o materiál vysoce odolný proti opotřebení. Kvalitní termoplastický materiál je navíc nákladově efektivnější. Pracujeme s materiály PMMA (DDtemp MED 98-) bez alergenů a PEEK. PEEK je nový materiál, který má modul pružnosti podobný lidské kosti a je tak ideální pro indikace s velkou zátěží. Od korunek a skeletů po teleskopické práce.

Provizorní náhrady

Výhody provizorií z PMMA:

 • Nedráždí gingivu
 • Přesnost díky CAD/CAM výrobě
 • Vysoká estetika
 • Hustá struktura materiálu
 • Odolnost proti lomu a ohybová odolnost
 • Dobré leštící vlastnosti

 

Cena: Monocolor 1 člen – 430 Kč, Multicolor 1 člen – 690 Kč

"Wax-up" z PMMA

Použití provizorií z PMMA:

 • U menších i velkých můstků
 • U brenemarků
 • U teleskopických náhrad
 • U skeletových náhrad


Cena: „Wax-up PMMA“ 1 člen – 250 Kč

(zkoušky brenemarků a teleskopů jsou v ceně)

Definitivní korunky a můstky

Nejlevnější korunky a můstky pro pacienty, kteří si nemohou dovolit celokeramiku.

Cena: Multicolor PMMA – 1 člen – 890 Kč

Zábrusné kapny

Pokud v laboratoři (po domluvě) provedeme větší zábrus na sádrovém pahýlu, tak díky zábrusné kapně přesně víte, kde a jak pahýl v ústech upravit.

Ušetříte tak spoustu času.

Cena: 150 Kč

Prohlédněte si naši práci

Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Alici Bízkové Nehodové, IČO: 71251031, se sídlem – České Budějovice 2, Husova tř. 636/33b, PSČ 37005, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u u Krajského soudu v Českých Budějovicích, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Kontaktní email
 • Telefon


Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či dotazu.

Alice Bízková Nehodová bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou či dotazu po dobu 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na n.alice@email.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.