Nové řešení snímacích zubních náhrad

Deflex umožňuje zubním lékařům nové řešení pro pacienty, kteří potřebují zubní náhrady a jsou alergičtí na kov nebo běžné pryskyřice. Snímatelné zubní náhrady jsou odolné proti zlomu, umožňují tenké provedení, jsou vysoce estetické, komfortní, prakticky nepostřehnutelné a lehké.

Zubní náhrady z Deflexu

Zásluhou fyzikálně-chemických vlastností a novou technologií jsou náhrady velmi přirozené a také se perfektně přizpůsobí a splynou s dásňovou tkání. 

 • Vysoká estetika bez kovových spon
 • Optimální rovnováha mezi pružností a pevností
 • Volnost designu i odolnost proti pádům a nárazům
 • Velmi tenké k udržení správné fonetiky

Novější a modernější Vivaflex

Díky novému materiálu jsou zubní náhrady ještě pružnější a tím také výrazně příjemnější, než běžné zubní náhrady.

 • Výrazně pružnější náhrady
 • Vysoce kvalitní plast
 • Pro celkově i částečně snímatelné protézy
Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Alici Bízkové Nehodové, IČO: 71251031, se sídlem – České Budějovice 2, Husova tř. 636/33b, PSČ 37005, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u u Krajského soudu v Českých Budějovicích, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Kontaktní email
 • Telefon


Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či dotazu.

Alice Bízková Nehodová bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou či dotazu po dobu 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na n.alice@email.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.