Reference

Naši klienti se opět usmívají

Nové zubní náhrady a implantáty hrají velkou roli v životě našich klientů. Nejen, že do života vrací komfort v podobě žvýkání bez problémů, ale také navrací ztracené sebevědomí. Pocit, že se lidé mohou znovu a naplno smát, bez obav a bez ostychu. Dělá nám radost, když vám společně se zubními lékaři a ordinacemi můžeme pomoci se od srdce smát.

Marie Stráníková

Zubařka mi spolu s laboratoří Alice vrátila sebevědomí. Zuby máme v rodině geneticky špatné a nepěkné a nikdy by mě nenapadlo, že se budu na rodinných fotkách smát s otevřenou pusou. Děkuji.

Karel Jarolím

Neznám lepší pocit, než mít dobře udělané zuby. Jsou pěkné, o tom žádná, ale ten pocit z jídla. Rád si dopřávám maso, rádi grilujeme a mít pořádné zuby je pro mě jako pro chlapa základ.

Karolína Novotná

Při lezení jsem si vyrazila zub a to tak nešťastně, že jsem zprvu vůbec netušila, jak to celé dopadne. Naštěstí můj dentista ve spolupráci s laboratoří Alice vytvořili parádní náhradu. Směju se jako kdysi a hlavně jsem na sebe opatrnější.

Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Alici Bízkové Nehodové, IČO: 71251031, se sídlem – České Budějovice 2, Husova tř. 636/33b, PSČ 37005, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u u Krajského soudu v Českých Budějovicích, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Kontaktní email
  • Telefon


Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či dotazu.

Alice Bízková Nehodová bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou či dotazu po dobu 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na n.alice@email.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.