Vsaďte na nejpoužívanější protetiku

Nabídněte svým pacientům korunky z anatomického zirkonu. Jsou v praxi léty osvědčené, pevné, vysoce estetické a také efektivní a oblíbené po celém světě. Celokeramické zubní náhrady patří k nadstandardním náhradám a neobsahují kovy. Pracujeme se zirkonem anatomickým, vrstveným a e-max pro korunky, můstky i fazety. Celokeramické práce vyrábíme z německého zirkonu od Dental Direkt.

Fixní protetika, která vydrží

Anatomický zirkon je aktuálně nejpoužívanější variantou zubních náhrad po celém světě. Právě pro jeho vlastnosti, které vydrží vše.

Vysoká estetika, maximální pevnost. Pracujeme se systémem od firmy Vivadent Ivoclar, který umožňuje vytvářet kombinované práce s vysokou funkčností i estetikou.

K nerozeznání od keramiky

Výhodu celozirkonu je také to, jak korunky vypadají. Nepoznáte, že nejsou fasetované keramikou. Dopřejte svým pacientům také takové korunky.

  • Do laterálního úseku doporučujeme DDBio ZX98 (mono zirkon) s pevností 1 250 MPa.
  • Pro frontální úsek na sólo korunky DDcube X2 ML.
  • Rozsáhlé práce náročné na estetiku zpracováváme s DDube ONE ML.

Prohlédněte si naši práci

Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Alici Bízkové Nehodové, IČO: 71251031, se sídlem – České Budějovice 2, Husova tř. 636/33b, PSČ 37005, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u u Krajského soudu v Českých Budějovicích, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Kontaktní email
  • Telefon


Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či dotazu.

Alice Bízková Nehodová bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou či dotazu po dobu 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na n.alice@email.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.