O nás

Pomáháme k bezchybným úsměvům

A to více než 16 let! Zhotovujeme zubní náhrady od roku 2005 a podílíme se tak na zdravém chrupu a sebevědomém úsměvu spousty z vás. Tisíce spokojených pacientů nám dávají motivaci pro neustálé zlepšování kvality našich produktů a technologického zázemí. Naprosto zásadní je pro nás dodržování technologických postupů, investice do nových technologií, vzdělávání se v inovacích v oboru a maximální servis zubním ordinacím. Náš talentovaný tým pod vedením zkušených laborantů pracuje rychle, precizně a dbá na estetické zpracování každého kousku, který v naší laboratoři vzniká.

Jak pracujeme?

 • Pečlivě dodržujeme technologické postupy
 • Investujeme do vzdělávání i technologií
 • Jsme spolehlivý, precizní a rychlý tým
 • Poskytujeme maximální servis zubním ordinacím
 • Spolupracujeme v rámci celé ČR

Alice Bízková Nehodová

Technické vedení firmy CEO (Chief executive officer)
 • Aktivní vzdělávání se v rámci Continuum implantologie
 • Desítky certifikátů v různých oborových specializacích
 • Institut celoživotního vzdělávání Brno
 • Střední zdravotnická škola České Budějovice
Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Alici Bízkové Nehodové, IČO: 71251031, se sídlem – České Budějovice 2, Husova tř. 636/33b, PSČ 37005, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u u Krajského soudu v Českých Budějovicích, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Kontaktní email
 • Telefon


Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či dotazu.

Alice Bízková Nehodová bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou či dotazu po dobu 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na n.alice@email.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.